nl fr

Delta Maintenance N.V.

In de loop der jaren heeft Delta Thermic vele projecten gerealiseerd. Deze projecten werden steeds complexer en meer geautomatiseerd.

Sommige klanten beschikken niet altijd over een volledige technische dienst met geschikte HVAC technici. Dikwijls gaat het om enkele all-round technici of een handige conciërge.

Het is evident dat deze mensen niet altijd over de nodige technische kennis beschikken om de HVAC installaties te onderhouden en te beheren.

Om dit hiaat op te vullen werd in 2005 Delta Maintenance opgericht.

Om het goed functioneren van de technische installaties en het rendement ervan te garanderen, beschikt Delta Maintenance over een 24/24h interventiedienst.

Bepaalde specifieke installaties eisen een permanente of periodieke aanwezigheid van goed opgeleide technici op het project.

In dat geval kan Delta Maintenance u een onderhoudscontract aanbieden waarin wij het beheer van de volledige installatie, naar de eisen van de klant of andere omstandigheden, op ons nemen.

Delta Maintenance garandeert een permanente aanpassing in functie van de bezetting van het gebouw, alsook het preventief onderhoud van de toestellen.

Tevens bewaken wij uw energieverbruik via energie-audits en stellen geoptimaliseerde aanpassingen voor.

Ook kleine aanpassingswerken kunnen gerealiseerd worden door Delta Maintenance.

Een contract op basis van ‘totale garantie’ houdt in dat wij eveneens alle defecten opzoeken, depanneren en, indien nodig, ook volledige toestellen vervangen waardoor de investering van onze klant optimaal wordt beschermd.